Viết bài về Vu Lan

Mùa báo hiếu, mùa mà hằng Phật tử chúng ta không quên được Ơn nghĩa sinh thành . Bốn chữ thôi nhưng chứa biết bao ân tình . Để nói lên tình cảm của chính mình đối với cha mẹ, và đôi khi những hành động của  đấng sinh thành mà chúng ta thầm kính khắc sâu trong lòng  mà không ngôn ngữ nào nói nên lời.
Để tỏ lòng tri ân công đức cao đẹp của cha mẹ, đã nuôi chúng ta khôn lớn đến bây giờ. Anh chị em chúng ta cùng nhau viết về cha mẹ, về ân sư đã hun đúc dạy dỗ  cho chúng ta nên người nha các em.

Bài vở các em viết gởi về cho chị KIM THƯ, trong thời gian sinh hoạt tại chùa hoặc qua email: gdptanlinh@ gmail.com

Thân ái chào tinh tấn.

                              NGUYÊN TÂM – NGUYỄN KIM THƯ


No comments:

Post a Comment