Khóa tu Ươm Mầm Đạo Hạnh lần thứ 2, năm 2011

Nhân kỳ nghỉ hè của các em thanh thiếu niên. Quý thầy chùa An Linh đã phối hợp với các anh chị huynh trưởng trong GĐPT an linh để tổ chức khóa tu Ươm Mầm Đạo Hạnh cho các em đoàn sinh gia đình Phật tử cùng con em Phật tử và các em thanh thiếu niên trong vùng tham gia. Đây là lần thứ hai chùa An Linh tổ chức khóa tu Ươm Mầm Đạo Hạnh.